Skip to content

Bli delaktig idag 

Vi ska spara el motsvarande ett kärnkraftverk och det ska vara lönsamt för dig

Vill du hjälpa till med att snabba på omställningen mot ett mer hållbart energisystem? Vill du göra det på ett sätt som blir en bra investering för dig? Då är detta din chans att bidra!

 

Delaktig är en ekonomisk förening där vi hjälper varandra minska elförbrukningen på ett sätt där vi inte gör uppoffringar i bekvämlighet. Genom ditt stöd kan vi göra riktiga förändringar och du kan få avkastning på din investering!

Vår vision är en grön omställning där vi blir självförsörjande på el

Bli delaktig på flera sätt

light
Var med och investera i energibesparingar

Gemensamt bygger vi kunskap för att spara el med smarta lösningar där de gör mest nytta. Idag finns det ingen aktör som har ekonomiskt incitament för hushåll att spara el. Vi som kollektiv har det och det är lika viktigt för samhället att investera i att spara el som i ny produktion.

growth
Tillsammans gör vi smartare investeringar

I nästa steg vill vi ge möjlighet att investera i grön elproduktion och lagring. Genom gemensamma inköp och fokus på investeringar där de gör störst nytta får du bättre avkastning och miljönytta. Du kan både investera pengar eller upplåta din fastighet för anläggningar.

reduce
Låt oss se till att du får bästa elavtal

Vi analyserar ditt elbehov och ser till att du får det elavtal som är mest förmånligt för dig.

Bli delaktig så vi kan nå nästa nivå

Som medlem går man in med en insats som blir en investering i föreningen. Grundarna av föreningen har redan gått in med insatser för att täcka uppstartskostnader. Nu vill vi få in fler insatser så att vi kan investera i testanläggningar.

Nivå 1: Pågående

  • Installation av elmätare för detaljerad avläsning i 50 hem.
  • Vi analyserar dessa hem för att kunna identifiera besparingspotential.
  • Vi väljer ut 10 hem där vi installerar system för smart uppvärmningsstyrning, optimerad för lägre tariffer.

Nivå 2: Mål – 250 000 kr

  • Förutom ovanstående åtgärder kommer vi att använda 200 000 kr för att installera energilagringssystem hos 4 hushåll som redan har solpaneler installerade.

Nivå 3: Mål – 500 000 kr

  • Med dessa medel kommer vi först att genomföra investeringarna i nivå 1 och 2.
  • Därefter investerar vi i ytterligare åtgärder. Antingen rullar vi ut ytterligare system enligt eller så testar vi andra investeringar i isolering eller sol/vind-produktion, baserat på vad som bedöms ge bäst avkastning på de valda fastigheterna.

Vi vill också få in medlemmar och kompetens

tree
Medlemmar
life
Expertrådgivare inom elbesparing
partner
Partners
hands
Medlemmar som bidrar med tid

Abonnera på vårt nyhetsbrev

Få senaste nytt om andra delaktiga och hur vi bidrar till ett bättre energisystem. Vi delar även med oss av handfasta metoder för energibesparingar och hur du kan få lägre koldioxidavtryck.